INVESTEERINGUD

Perioodil 2021-2025 on meie investeerimisalased suuremad eesmärgid:

 • Lõuna tänava, Tambre tee ja Metsa tänava rekonstrueerimine
 • Ehitame Valga linna laululava
 • Valga Avatud Noortekeskuse renoveerimine ning noortele heade olmetingimuste tagamine
 • Valga-Valka kaksiklinna keskuse arendamine ning Pedeli virgestusala ja järvede korrastamine
 • Valga Keskstaadioni spordi- ja olmehoone ehitus, mis tagab ka ümberkaudsete koolide vajaduse võimla näol (Priimetsa kooli võimla)
 • Kergliiklusteede võrgu arendamine (sh Valga-Tartu mnt -Sooru jalg- ja jalgrattatee)
 • Lüllemäe uue lasteaiahoone ehitamine
 • Pedeli puhkeala ja Tsirguliina ning Hargla kooliteede tänavavalgustuse väljaehitamine
 • Kesklinnapiirkonna avalikult kasutavate parklate väljaehitamine
 • Jalgpalli sisehalli ehitamise toetamine
 • Laatre-Sooru kergliiklustee jaoks lahenduste leidmine
 • Valga linnapargi ja Säde pargi korrastamine
 • Mahajäetud hoonete lammutamine
 • Fassaaditoetuste taastamine
 • Tartu tn, Viljandi tn, Viadukti tn ja Pika tn kõnniteed
 • Põhikooli ujula laienduse lahenduse leidmine
 • Valga linna tööstus- ja ettevõtlusalade avaliku tugitaristu kaasajastamine
 • Valga Muusikakooli renoveerimine
 • Sooru puhkeala arendamine
 • Valga Keskstaadioni rajakatte vahetus
 • Õru lasteaed-noortekeskuse uus küttesüsteem
 • Lüllemäe kultuurimaja, Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse ning Buratino lasteaia ventilatsioonisüsteem
 • Valga ekstreemspordihalli katus ja soojustus