135
Share on facebook
JAGA
Andres Illak

Olen 33-aastane Tsirguliina elanik, kes on sündinud Valgas, kus veetsin ka oma esimesed lapsepõlveaastad. Erialalt olen jurist ning töötan finantssektoris. Varasemalt olen kahe koosseisu jooksul kuulunud Tõlliste vallavolikogusse ning viimased neli aastat olen oma erialase töö kõrvalt olnud ka Valga vallavolikogu aseesimees ning seisnud piirkondade võrdse arengu ja valla korrashoiu ning eduka toimimise eest.

Lisaks kodukandis veedetud aastatele on haridustee ja töötamine viinud mind mõningateks aastateks elama Tartusse ja Tallinna, kus omandasin kõrghariduse Tartu Ülikooli riigiteaduste erialal ning jätkasin magistriõpinguid õigusteaduses, millele lisaks on lõpetatud ka infotehnoloogiaõigusele keskenduv magistrikraad. Hetkel on pooleli magistriõpe Tartu Ülikoolis õppekaval, kus suunatakse tavainimesi rohkem informaatikaga sidet looma. Kogemust olen saanud nii Justiitsministeeriumis ja EASis töötades kui ka erinevatest organisatsioonidest, mille liige olen, näiteks Õiguskantsleri puuetega inimeste nõukoda, Riigi Infosüsteemide Ameti elektroonilise identiteedi koordinatsioonikogu ning kohalik, AS Valga Vesi nõukogu ja Valgamaa Omavalitsuste Liit.

Volikogusse kandideerin sellepärast, et hindan oma kodukohta ning leian, et piirkonna arenemiseks peavad inimesed sellesse rohkem panustama. Pean enda jaoks eriti oluliseks turvalisuse ja ettevõtluse toetamist ja näen, et omavalitsus saab siin väga palju ära teha. Edukaks edasi liikumiseks peame arvestama kõikide valdkondadega, alates turvalisest kogukonnast, korras elukeskkonnast, ettevõtlusest, tervishoiust, haridus- ning noortepoliitikast ja panema need üheskoos tööle- seda rolli tuleb vallavalitsusel täita ühe rohkem. Ainult kõigi nende valdkondade toimimise puhul suudame terviklikult valda edasi arendada ja anda oma panuse tugeva omavalitsuse loomisse.