137
Share on facebook
JAGA
Kaupo Kutsar

Avalike tasakaalukohtade leidmine on mind huvitanud aastaid. Varasem volikogutöös ja erinevate ühiskondlike organisatsioonide juhtimises osalemise kogemus, on aidanud mind oma ninaotsast kaugemale nägema. Nimetaksin omamoodi erakordseks juhtimiskoolituseks lasterikka pere isaks olemist. Suur perekond on andnud mulle ka poliitikas vajaliku oskuse leida sobiv kesktee. Meie peres kasvab 4 täisealist ja 4 nooremat last. Lisaks perekonnale ja eelnevale kogemusele on põllumajandusharidus Olustvere tehnikumist ning ettevõtlus ja ökonoomika alane kõrgharidus Maaülikoolist andnud mulle vajalikud teadmised ettevõtlusega tegelemiseks. Meie pereettevõte tegeleb lihaveiseise- ja maheteravilja kasvatamisega.

Nagu ettevõtluses nii ka vallajuhtimises tuleb teha nappide rahaliste vahendite tingimustes õigeid valikuid. Avalikku juhtimist pean mina siiski sarnaseks veidi rohkem lasterikka pere juhtimisega, kus tihti on majanduslikest näitajatest olulisemad mingid muud objektiivsed näitajad. Näitena võib ju omavalitsust majandada kuitahes efektiivselt kuid kui rahval on teised ootused siis tuleb nendega arvestada ning leida enamust rahuldav lahendus.

Pean vajalikuks järgmises volikogu koosseisus nii-öelda võtta vallaeelarve pulkadeks ja hinnata detailselt erinevate kuluridade sisu. Seda põhjalikku analüüsi ja kokkuhoidu on vaja selleks, et vabaneks raha avalikkuse erinevate ootuste täitmiseks. Sealjuures, selleks, et teehoiukavaga natukenegi järge saaks pidada, on kogu valla teede ja tänavate renoveerimiseks vaja juurde leida lisaraha. Kõige materiaalse kõrval tuleb panustada inimestesse, eriti lastesse ja noortesse. Mingeid rahalisi puudujääke ei tohi lubada laste koolihariduse tagamisel. Samas tuleb veelgi enam panustada laste ja noorte vabaajategevuse sisustamisse, seejuures ettevõtlusõppe arendamisse. Tegusad, positiivsed ja emotsionaalselt terved lapsed on meie piirkonna tulevik.