145
Share on facebook
JAGA
Marek Käis

Elan Valgamaal juba ligi 40 aastat, töötanud olen siinkandis juba 30 aastat. Olen kogu täiskasvanuea panustanud siinsesse turvalisusesse, käies vaid kaugemal end täiendamas ja koolitamas. Lisaks olen töövälisel ajal panustanud kohalikesse tegemistesse, näiteks praegu olen Tsirguliina kooli hoolekogu esimees, tegelen erinevates KOVi komisjonides, olen naabrivalve sektori piirkonnavanem jne. Samuti olen oma loodud seltsingu kaudu osalenud kohalike projektide koostamisel ja elluviimisel. Osalemine valimistel annab taaskord võimaluse kaasa rääkida kohaliku elu olevikust ja tulevikust, milles pean oluliseks seda, et kohalikud inimesed saaksid võimaluse kaasa mõelda- ainult nii saame oma kodukohta pidevalt edasi arendada.

Isiklikult panustaksin veelgi rohkem tegevustesse, mida võiks nimetada millegi ennetamiseks, näiteks huvitav ja kõigile kättesaadav huvitegevus on kindlasti toeks sellele, et me ei peaks pidevalt rääkima hukka läinud noorusest ja nende pahategudest. Sama on lähisuhtevägivallaga, vägagi tihti on see seotud ohtra alkoholi ja narkootikumidega, siingi peaks tunduvalt rohkem mõtlema sellele, kuidas seda alkoholitonti kontrolli alla saada, mitte keskenduda vaid hilisemale reageerimisele. Ehitades midagi uut või renoveerides vana, peaksime juba algusest saati mõtlema ka sellele, et tehtu saaks turvaline.

Valga valda on juba 4 aastat olnud ja kuigi lärmi on parajalt palju tehtud, pole kõik siiski halvasti ja minu kodualevikus on nüüd näiteks mänguväljak pisematele, kena tänapäevane korvpalliväljak, tänavad on saanud uue valgustuse ja aastal 2020 saime võimaluse liituda vee ja kanalisatsiooniga ning meieni jõudis kiire internet. Eelnevad on vaid näited minu kodukohast, kuid see loetelu on oluliselt pikem meie tõmbekeskuseks olevas Valga linnas, kus on tehtud väga palju ning vähemalt kaks korda sama palju vajab veel tegemist.

Polegi oluline, kuidas ja kelle poolt rahastatult see tulnud on, siinset elu on see igatahes positiivses suunas mõjutanud. Uut volikogu ootavad ees kindlasti suured väljakutsed ning kiiresti muutuvas ja arenevas maailmas saame just meie, kohalikud, anda parima sisendi oma kodukandi tegemistesse, edu meile selles!