138
Share on facebook
JAGA
Marju Rebane

41-aastane Valga linna elanik, praegune töökoht Valga muuseumis juhiabi-varahoidja.
Minu eelnevad töökogemused on seotud kultuuri- ja ajalooga ning laste ja noorte koolitamisega.
Olen koostanud ning välja andnud õppevara kultuuriloo valikaine raames „Lõuna-Eesti pulma-ja sünnipärimus 20. sajandist tänapäevani.“ Pean oluliseks laste ja noorte kaasamist vaimese kultuuripärandi avastamisele, sest kui noortele pakkuda kultuurikogemust juba lapsepõlves, tunnevad nad selle järele vajadust ka täiskasvanuna. Heaks saavutuseks pean Eesti muuseumide aastaauhinna tiitlit Valga Muuseumile „Kogukonna sõber“ ja Valga valla tunnustust „Aastaring“ ning Kultuurkapitali Valgamaa Ekspertgrupi auhinda pärandkultuuri tutvustamise eest.

Kultuuriline järjepidevus on see, mille üle Valgalane võiks uhke olla. Valgamaa multikultuurilisus võiks saada meie maine alustalaks, mis looks tugevama vaimse sideme kodukohaga, kus kohalikud on uhked oma päritolu üle ning aktiivsed oma ettevõtmistes. Hea maine ja põnevad ettevõtmised pakuvad rahuolu kogukonnale ja Valgamaa külastajatele, mis omakorda tagab parema elukvaliteedi meile kõigile, väljendudes tulevikus ka majanduslikult.

Tahan tagada, et Valgamaa elanikel – lastel ja noortel ning keskealistel ja eakatel on olemas võrdne võimalus aktiivseks osalemiseks kohalikus kultuurielus, olenemata oma multikultuurilisusest. Luban seista ajaloolise väärtusega hoonete rekonstrueerimise eest, luues seeläbi Valgamaa praegustele ja uutele elanikele lisandväärtust. Pean oluliseks Valgamaa head mainet ja põnevaid turismilahendusi, mis meie majandust elavdab ning elukvaliteeti tõstab.

Väikesest Valga linnast sai Eesti mõistes suur linn. 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi algul oli Valga kõige kiiremini kasvav linn Eestis. Tänapäeval võime öelda, et piirilinna püüdlusi on märgatud ning tunnustusi ja toetust on saanud järjest rohkem meie ettevõtmised. Kutsun Teid tegutsema „Hea Valgamaa maine nimel!“ Mitmekesine kohamälu on Valga ja Valgamaa olemise alus.