139
Share on facebook
JAGA
Meeli Tuubel

Valgalane ja praegune Valga valla sotsiaal-, haridus- ja kultuurivaldkonna asevallavanem. Lapsepõlve mängumaad jäid Õrru, kooliteed alustasin Tsirguliina koolis, gümnaasiumi lõpetasin Valgas. Töötasin pikka aega Valga Linnavalitsuse sotsiaalabiametis, alustades koduhooldustöötajana, edasi sotsiaaltöötaja, lastekaitseametnikuna ja 2007 – 2018 osakonna juhina. Vedasin ühinevate omavalitsuste sotsiaalhoolekande korralduse ühtsena käima. Edasi läksin riigiametisse uute sotsiaalteenuste projekte arendama ja kohalikke omavalitsusi nõustama sotsiaalhoolekande korraldamisel.

Töö kõrvalt olen õppinud Tartu Ülikoolis, algul sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika magistritasemeni, seejärel õigusteaduskonnas alates bakalaureuseõppest ja eelmisel aastal lõpetasin õigusteaduse magistriõppe. Mu uurimisvaldkond oli rahvusvaheline õigus, täpsemalt puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamine Eestis. Täna on meil selle rahvusvahelise lepingu täitmisel suuremaks probleemiks puuetega inimeste kaasamine ühiskonnaellu, nii keskkondlike kui õiguslike tõkete tõttu. Kaasaegne lähenemine ei räägi enam vaimupuudest või psüühikahäirest, kellel ei arvata olevat suutlikkust teha otsuseid oma elu osas. Hoolekandeline tugi peab olema otsustusõiguse toetamiseks: selgitamiseks, milliseid otsuseid on võimalik teha ja mis on selle tagajärjed. Meie tänane süsteem on liiga kergekäeliselt lükanud osad inimesed ühiskonnaelust välja ja arvanud, et keegi teine teab paremini, mida nad soovivad. Otsustusraskustega inimestele peab keskkond olema samamoodi kohandatud nagu ratastooli kasutavate inimeste jaoks. Keskkonna kohandamise teeb aga meie kõigi elu lihtsamaks – ametikeel peab olema nii selge, et igaüks saab aru, mida vallavalitsuse otsus talle öelda tahab. Ja me ei peaks sugugi arvama, et osad meist ei suuda selgeid valimisotsuseid teha – me kõik teeme omal moel valikuid, kas hinnates kandidaadi välimust, tuntust või tarkust.