134
Share on facebook
JAGA
Monika Rogenbaum

Juhtimine peab olema alati toetatud inimeste poolt ning Valga valla elanike austuse pälvib vallavalitsus, mille juhtimine on selge.

Valga vallavanem

41-aastane Hargla küla elanik, praegune Valga vallavanem, endine Taheva vallavanem, samuti mitmel eluetapil töötanud sotsiaalvaldkonnas. Olen rohkem kui 20 aasta jooksul koostanud ja ellu viinud sadu suuremaid ja väiksemaid arendusprojekte, mis omakorda on võimaldanud ellu kutsuda positiivseid muutusi nii elukeskkonnas kui kogukondlikus mõtlemises. Toimetan kodukoha külaseltsi ja koguduse eesotsas, samuti Valgamaa Partnerluskogus, mis rakendab Leaderi toetusmeedet.

Vallavanemana tahan anda oma panuse maa- ja linnakogukondade lähendamisele, et haldusreformijärgne omavalitsus saaks ka sisuliselt ühtsemaks omavalitsuseks. Nelja koos toimetatud aasta jooksul selleni veel jõutud ei ole. Minu jaoks on ühtviisi olulised nii sotsiaal- ja haridusteemad, noorsootöö areng kui heakord. Tegelen kindlasti pikaaegse koroonapandeemia mõjude neutraliseerimiseks lahenduste otsimisega, näiteks võimaldame alates septembrist kõigile lasteaialastele tasuta hommikusööki.
Tahan tagada, et kodanikud saavad oma koduomavalitsuselt õigeaegseid vastuseid ja kiireid lahendusi. Suurtest investeeringutest töötan Priimetsa kooli spordihoone ja Lüllemäel uue lasteaiahoone valmimise, Valga avatud noortekeskuse ja muusikakooli ning Tambre tee rekonstrueerimise nimel. Samuti pean õigeks Valga veekeskuse rajamiseks koostöö leidmist erasektoriga.

Telefon 518 2380
E-post monika.rogenbaum@valga.ee