154
Share on facebook
JAGA
Olev Kaasik

Olen sündinud Tõrva linnas, elanud Paju külas ja Valga linnas. Täna taas Valgas.

Haridustee:
Lõpetanud Tsirguliina Keskkooli
Lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi (kultuurhariduse erialal)
Lõpetanud Paikuse Politseikooli (politsei vanemametnik)
Lõpetanud Tallinna Ülikooli (sotsiaalteaduse magister)
Omandanud mootorsõidukijuhi õpetaja kutse Tallinna Ülikoolis

Töökogemus:
Esimene töökoht: Tsirguliina Kultuurimaja kunstiline juht.
Praegune töökoht: bussi- ja raskeveokijuhtide koolitaja/lektor ja sõiduõpetaja Viljandi Kutseõppekeskuses.
Sinna vahele jääb kaksteist aastat töötamist politseis, piirivalves ja ligi viisteist aastat MTÜ Paju Pansionaadid juhina.

Aeg-ajalt mängin erinevaid pille ja mälumängu.

Miks ma kandideerin Valga vallavolikokku? Tahan koos mõttekaaslastega Valga valla tasakaalukale, just nimelt tasakaalus olevale arengule ka oma õla alla panna. Seda nii piirkondlikult kui valdkonniti.
Valla juhtimine, arenguplaanid, eelarve olgu selged ja arusaadavad kõigile vallaelanikele, mis sageli olid arusaamatud ka paljudele volikogu liikmetele. Tean seda, kuna olen Tõlliste vallavolikogusse valitud neljal korral.

Hea valija!
Suur vahe on kohalikel valimistel ja riigikogu valimistel. Ära lase end eksitada lobast ja lubadustest, mis vallavolikogu liikme ja ka vallavalitsuse pädevusse ei kuulu (nt. riigikaitse, migratsioon, homoabielud jne.). Sel sügisel valigem endi hulgast parimad Valga valla elanike huvide elluviijad.

Vali valimisliit! Miks? „Ei ole olemas parteilist lumerookimist, lasteaedade ülalpidamist, tänavapuhastust ega veel paljusid-paljusid asju, mis on kohaliku volikogu ja valla- või linnavalitsuse pädevuses“. (Agu Uudelepp, kommunikatsiooniõppejõud).
Valga 2.1 valimisliitu kuuluvad erinevatest erakondadest ja parteitutest usaldusväärsed, asjalikud, lugupeetavad, targad kaasteelised. Valigem nende hulgast tema, kellel pole parteid vaja, et mõelda vabalt,- mida tegelikult vallarahva heaks peaks tegema!