140
Share on facebook
JAGA
Rasmus Onkel

Olen 30-aastane Hargla küla elanik. Olen õppinud Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis ettevõtlust ja projektijuhtimist, omandanud noorsootöötaja ning laagrikasvataja ja -juhatajakutse ning täiendan end hetkel Tartu Kutseharidusekeskuses Turismiettevõtte ja -sihtkoha arendaja erialal. Töötan igapäevaselt Taheva, Karula, Mõniste piirkonda arendava koostöövõrgustik Kotus koordinaatorina. Olen olnud viimase Taheva valla vallavolikogu liige ning täna panustan kaasa Valga valla kultuuri-, spordi- ja noorsootöö komisjoni liikmena.

Oman suuremat kogemust nii noorsootöö- kui ka kogukonnavaldkonnas. Töötasin pea viis aastat Taheva noortekeskuses noorsootöötajana ja panustan senini piirkonna ning maakonna noorsootöö arendamisesse läbi MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla, Hargla Kooli õpilasesnduse koordinaatorina ja vabatahtlikuna erinevates kogukonna ja noorteprojektides. Kogukonda, olgu selleks kodukant, hobigrupid või kooli tasand, olen panustanud juba väga noorest saati läbi erinevate tegevuste, projektide ja vabatahtlikutöö. Mulle meeldib olla osa arengust ning kaasata sellesse ka aktiivselt teisi inimesi sõltumata nende vanusest. Ühiselt loodu ja saavutatu on see, mis kestab kauem ja annab kokkuvõttes püsivama tulemuse. Tänaseks olen seitse aastat töötanud kogukondade heaks nii läbi noorsootöö kui ka läbi Kotuse koostöövõrgustiku ning selle ajaga oleme saavutanud üsnagi palju – piirkond areneb, inimesed on loomas või loonud mitmesuguseid toimivaid väikeettevõtteid, elanike arv piirkonnas püsib stabiilsena või kergelt kasvab, oleme loonud põnevaid tegevusi ja üritusi (Kotussõ „Uma üülaat”, „Mustjõe kalapäev” jt), mis haarab inimesi juba üle-eestiliselt ning kõik see toimub tänu sellele, et inimesed tahavad koos teha ja toimetada ning usuvad, et kõik on võimalik, kui ise sellesse koos kogukonnaga panustada.

Volikogusse kandideerin, kuna soovin anda oma panuse ja läbi enda kaasata erinevad kogukonnad aktiivselt valla arendamisesse. Olen uskumusega, et vald peab arendama ja leidma erinevaid võimalusi, kuidas kogukondade/huvigruppide nägemusi ja soove enda kodukohas koos nendega ellu viia, mitte olema nendele nn takistuseks ja enda (poliitiku) nägemust peale suruma. Iga kant, piirkond, tegevusala vallas areneb palju kiiremini ja positiivsemalt siis, kui seda veavad eest/toetavad kohalikud, kes igapäevaselt ses paigas elavad ja/või töötavad. Kohalik omavalitsus peab olema toetav tööriist neile kogukondadele piirkonna ja kogu valla arengus, mitte tülikaks takistuseks.