144
Share on facebook
JAGA
Sirje Sillamägi-Tamm

Olen sündinud 23. jaanuaril 1971 ja elanud peaaegu kogu oma elu Valga linnas. Olen lõpetanud Valga Gümnaasiumi kaubanduse eriala ja omandanud lõpetades müüja elukutse. Edasised õpingud jätkusid Tartu Meditsiinikoolis velskri erialal. 23 aasta jooksul olen töötanud erinevates Eesti haiglates Põlvas, Tartus, Valgas ja Võrus. 2015.a. lõpetasin Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži tervisejuhi erialal.

Olen abielus ja kahe lapse ema. 1,5 aastat tagasi lisandus minu ellu vanaema roll, mis on väga nauditav ja täis armsaid üllatusi.
Kolmel korral olen kaasa löönud kohvikute päeval, kus kodukohvik „Päikese all“ on osutunud väga populaarseks ja menukaks.

Alates 2008. aastast olen aktiivselt tegelenud naistevastase vägivalla teemadega Valgamaal ja asutanud Valgamaa Naiste Tugikeskuse, mille eestvedaja olin kuni aastani 2015. Praegu töötan Sotsiaalkindlustusametis, Valga ohvriabi peaspetsialistina, kus lähisuhtevägivald hõlmab suurema osa minu tööst.
Kõik saab alguse perekonnast, kus me elame ja kellega koos oleme.

Minu jaoks on väga olulised perekonnas toimivad suhted, võimalused arenguks ja õppimiseks, laste heaolu ja turvalisus. Ennekõike seostub meil turvalisusega kuriteoohvriks langemine avalikus ruumis tänaval, poes, kinos ja liiklusohutus, kuid turvaline peab olema ka oma kodus pere keskel, kus on meie ümber inimesed, keda me kõige rohkem usaldame ja kellest me kõige rohkem hoolime. Kui lapsed on siia ilma sündinud, siis peavad neil olema ka võimalused arenguks ja tegelemiseks „lapse asjadega“, mitte võitlema toidu, turvalisuse ning armastuse eest, mitte nägema pealt vanemate vahelist vägivalda ja sõltuvuste küüsis vaevlevaid vanemaid.

Väga tähtsaks pean ka ametnike/spetsialistide koostöövalmidust ja avatust iga inimesega, kes pöördub küsimuse, probleemi, murega või vajab lihtsalt ära kuulamist ja informatsiooni.
Turvaline elukeskkond loob võimaluse koos areneda, leida lahendusi ja jõuda koos püstitatud eesmärkideni.