157
Share on facebook
JAGA
Viljar Savi

Olen sündinud Valgas 1968 aastal ja elanud enne valdade liitmist Tõlliste vallas Olen abielus ning isa neljale lapsele

Haridustee:
Lõpetanud põhikooli Tsirguliina Keskoolis
Lõpetanud Tallinna Ehitus- ja Mehaanikatehnikumi (tööstus- ja tsiviilehituse erialal)
Lõpetanud Eesti Põllumajandus Ülikooli (maaehituse erialal)

Töökogemus:
Esmane töökoht: Laatre sohvoos ehitusosakonnas ehtistööline
Praegune töökoht: AS Valga Vesi andmebaasi koostaja-haldaja ja tänavavalgustuse valdaja poolne tehniline projektijuht
Sinna vahele jääb aasta töötamist AS Valga Ehituses meistrina ja kümme aastat Valga Linnavalitsuses maakorraldajana, kus viisin läbi maareformi ja alustasin Valga linna digikaardi koostamist.

Soov kandideerida Valga Vallavolikogusse tekkis, jälgides viimaste aastate Valga valla riigihankeid. Olen jõudnud järeldusele, et ametnikud on Valga valla digikaardi saatnud hingusele, sest viimaste hangete asendiplaanid on võetud Maa-ameti kaardilt. Oma töökogemustest lähtudes, soovin edaspidi valla tehnilistes küsimustes oma sõna sekka öelda. Lisaks soovin anda oma panuse Valga valla elu edendamiseks .