143
Share on facebook
JAGA
Vladimir Baranov

Olen 57-aastane Valga linna elanik, abielus ja meil on täiskasvanud poeg. Minu lapsepõlv ja kooliaastad on möödunud Valgas, lõpetasin 1982. aastal Valga II Keskkooli. Minu kõik tööd on rohkem olnud seotud Valga ja Valgamaaga, seetõttu olen saanud ka ringi sõita mööda Valga valla suuremaid ja väiksemaid teid.

Olen olnud neli aastat Valga linnavolikogu liige ja 2017. aastast Valga vallavolikogu liige. Volikogu liikmena olen teinud tööd alalistes komisjonides (noorte omaalgatuslike projektide toetamise komisjon, spordialaste toetuste määramise komisjon ning kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjon). Samuti olen saanud panustada AS Valga Vesi nõukogus.
Kandideerin Valga vallavolikogusse, sest mulle läheb minu ümber toimuv väga korda. Soovin, et meie väikeses omavalitsuses oleks hea elada. Tahan ise kaasa rääkida ja oma panuse anda kodukoha elu korraldamises ning aidata kaasa meie omavalitsuse arengule. Seda on kõige tõhusam teha volikokku kuuludes.