TOETA MEID

Toetage Valga 2.1 valimisliitu, et aidata meie eesmärgile ja tegevusele kaasa 2021. valimisaastal ning sellele järgneval perioodil. 

Kõige suurem toetus on meie poolt hääletamine, kuid kuna valimisliitude rahastus toimub vaid liikmete ja rohujuuretasandi annetajate abil, siis vajame Teie tuge, et toetada Valga 2.1 valimisliidu kohapealset toimimist, veebikeskkondade töös hoidmist ja hea suhtluse ning kommunikatsiooni tagamist meie valla inimestega, et suudaksime viia ellu oma soovitud poliitikaid ja muuta Valga valda üheskoos paremaks.

Toetada on võimalik otse pangakontole: 

Saaja: Monika Rogenbaum
Konto nr: EE622200221022302727
Pank: Swedbank AS

Palume märkida ülekande tegemisel meie arvelduskontole selgituseks oma nimi, isikukood ning märge „Valga 2.1 valimisliit“

Toetamise reeglid

Valimisliit võib tulu saada vaid eraisiku annetustest. 

Lubatud on annetus, mille on teinud füüsiline isik vabatahtlikult ja oma vara arvelt ning kes on: 

  • EV kodakondsusega füüsiline isik;
  • Eestis alalise elamisõigusega füüsiline isik;
  • pikaajalise elaniku staatusega füüsiline isik. 

Annetus, mis ei vasta eelpool nimetatud tingimustele, on keelatud. 

Keelatud on: 

  • anonüümne annetus; 
  • juriidilise isiku annetus; 
  • vara saamine tingimustel, mis pole kättesaadav teistele;
  • nõuetest loobumine valimisliidu kasuks. 

Valimisliidul ja valimisliidu nimekirjas kandideerival isikul on keelatud oma valimiskampaania läbiviimiseks kasutada avalikke vahendeid – st riigieelarvelisi ja kohaliku omavalitsuse eelarvelisi vahendeid.