VALGA 2.1

VALIMISLIIT

Valga vald vajab läbipaistvat juhtimist, lennukaid ideid ning inimeste kaasamist.

VÄÄRTUSED

Kogukond, kus inimesed saavad elada, töötada ja mängida ilma hirmu ning vigastuste ohuta. See on koht, mis on turvaline ja atraktiivne elamiseks ja külastamiseks.

Hea elukvaliteedi tagamiseks oluline tingimus. Võimaldab inimestel oma igapäevaelu parimal viisil juhtida ja täita oma põhivajadusi: elamist, teenuste kasutamist, töötamist, puhkust, ja ka privaatsust. Tagab ka atraktiivsuse ja hubase tunde.

Valga vald peab töötama nii, et tagatud oleks tulemused, mis vastavad inimeste vajadustele, kasutades samal ajal valla ressursse parimal viisil. Vallavalitsuse tegevus peab põhinema läbipaistvusel, terviklikkusel, vastutusel ja kaasamisel ning kõik isikud peavad olema võimelised tegevusi mõistma ja vajalikku informatsiooni leidma.

Sotsiaalse ja majandusliku arengu edendamiseks tuleb omavalitsusel toetada, koordineerida ja suunata ettevõtluse arendamist. Omavalitsused vastutavad erinevate huvigruppide kaasamise ja poliitikate loomise eest ning peavad panustama ettevõtluse toetamisse ja tekkesse ning tõrgeteta toimimisse.

Haridus ja noortepoliitika peavad toimima ühiselt ja tervikuna ning seeläbi tagama noorsootöö, sotsiaal-, tööhõive-, tervise-, kultuuri-, ettevõtlus- ning majanduspoliitika parima koostoime. Läbi mõtestatud haridus- ja noortepoliitika on tagatud piirkonna elujõulisus ning teiste valdkondade edukas toimimine.

Kogukond, kus inimesed saavad elada, töötada ja mängida ilma hirmu ning vigastuste ohuta. See on koht, mis on turvaline ja atraktiivne elamiseks ja külastamiseks.

Hea elukvaliteedi tagamiseks oluline tingimus. Võimaldab inimestel oma igapäevaelu parimal viisil juhtida ja täita oma põhivajadusi: elamist, teenuste kasutamist, töötamist, puhkust, ja ka privaatsust. Tagab ka atraktiivsuse ja hubase tunde.

Valga vald peab töötama nii, et tagatud oleks tulemused, mis vastavad inimeste vajadustele, kasutades samal ajal valla ressursse parimal viisil. Vallavalitsuse tegevus peab põhinema läbipaistvusel, terviklikkusel, vastutusel ja kaasamisel ning kõik isikud peavad olema võimelised tegevusi mõistma ja vajalikku informatsiooni leidma.

Sotsiaalse ja majandusliku arengu edendamiseks tuleb omavalitsusel toetada, koordineerida ja suunata ettevõtluse arendamist. Omavalitsused vastutavad erinevate huvigruppide kaasamise ja poliitikate loomise eest ning peavad panustama ettevõtluse toetamisse ja tekkesse ning tõrgeteta toimimisse.

Haridus ja noortepoliitika peavad toimima ühiselt ja tervikuna ning seeläbi tagama noorsootöö, sotsiaal-, tööhõive-, tervise-, kultuuri-, ettevõtlus- ning majanduspoliitika parima koostoime. Läbi mõtestatud haridus- ja noortepoliitika on tagatud piirkonna elujõulisus ning teiste valdkondade edukas toimimine.

MEESKOND

Alates 2021. aastast oleme koos Monika Rogenbaumiga teinud Valga valla juhtimises tõelisi edusamme, investeerides vajalikesse projektidesse, parandades juhtimiskultuuri ja hoides ning arendades meie keskkonda.                      

Teha on aga veel palju. Oktoobris on Valga valla inimestel valida, kas minna edasi või minna tagasi eelnevate aastate poliitika juurde.

Valga 2.1 on valmis edasi liikuma - ja jätkama valla paremaks muutmisega. Teeme Valga valla korda!

UUDISED