VALGA 2.1 VALIMISLIIDUST

Siit lehelt leiate Valga 2.1 valimisliidu 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel Valga valla nimekirjas kandideerivate inimeste mõtted, plaanid ja tegevused järgnevaks neljaks aastaks.

Meie nimekirjas olevaid inimesi ühendab soov rääkida kaasa Valga ja seda ümbritsevate piirkondade arengus ning ühised ideed, kuidas võiks elu järgnevatel aastatel edasi viia. Mitte keegi ei otsusta tulevikku meie eest ning peame selle ise planeerima ja ellu viima nii, et saaks kõige paremini.

Meile läheb väga korda kodukoha käekäik ja oleme valmis panustama oma aega ja teadmisi Valga linna, ning Tõlliste, Karula, Taheva ja Õru piirkondade tasakaalustatud arenguks, kus valla iga piirkonna elanike hääl oleks kuulda ja vajadused arvestatud. 

Valga 2.1 valimisliidu nimekiri on küll kohalike omavalitsuste valimistel uus, kuid koosneb nii kogemustega vanematest osalejatest kui ka uute ja teravate mõtetega liitujatest. Viimase aasta jooksul oleme kuulunud Valga valda juhtiva koalitsiooni koosseisu, kus meie esinumber, Monika Rogenbaum on täitnud väga edukalt vallavanema rolli ning liikunud jõudsalt ühtse, tugeva ning toimiva valla ja vallavalitsuse suunal. Varasematel aastatel oleme samuti osalenud nii Valga valla kui ka eelnevate, Õru, Tõlliste, Karula ja Taheva valdade juhtimises. Selle aja jooksul oleme kogunud teadmisi ning omandanud kogemusi kohaliku omavalitsuse toimimise kohta nii maapiirkonnas kui linnas ja usume, et suudame valda paremini edasi viia. Meie seas on nii avaliku kui erasektori juhtimiskogemusega inimesi– õpetajaid, spetsialiste, ametnikke, ettevõtjaid, kultuuritöötajaid jne. Meil on ideid ja ettepanekuid, kuidas kodukoha elu parandada ning inimesi kaasata. 

Paljuski arvatakse, et isegi kohaliku tasandi poliitikas ei ole võimalik jääda mõtetes ja tegudes ausaks ning ei suudeta vigu tunnistada ja teha raskeid otsuseid. Meie usume, et see on võimalik ning oleme oma tegudes ka nendest väärtustest lähtunud.

Lubame ka jätkuvalt:

  • Olla ausad ning teostada poliitikaid läbipaistvalt ja kõigile mõistetavalt. 
  • Võtta vastutus, otsustada ja tunnistada ka oma vigu.
  • Lähtuda sellest, et kõik positsioonid ja ametikohad leiaksid endale parima inimese, kes on oma valdkonnas pädev.
  • Arendada Valga valda koos ettevõtjate, kohalike elanikega ja riigi toega.
  • Tagada linna ja maapiirkonna vahel tasakaalustatud areng, mis arvestab kõikide vajadustega, sh aktsepteerides vajaduste erinevust, ja loob tervikliku vallaruumi. 

Valga linn koos endiste valdade, Tõlliste, Karula, Taheva ja Õruga on meie kõigi koduks ning oleme uhked, et oleme alates Eesti taasiseseisvumisest jõudnud nii kaugele edasi, kus saame öelda, et meil on tõesti oma riik ja oma mõtted ning poliitikad. See kõik aga ei ole sündinud niisama ning tänase Eesti olemasolu teevad võimalikuks selle inimesed, kes on hoolivad ja mõistavad, et mitte miski ei ole võimalik ilma pingutuse ja panustamiseta ning ainult koos ja ühtsena oleme tugevad.

Eeskätt inimesed on olulised ka Valga valla paremaks muutmisel. Inimeste kaasamise ja kaasamõtlemise kaudu oleme võimelised looma sellise valla, kus meil on turvaline ja korras elukeskkond ning meeldiv vallaruum, mõtestatud poliitikad, mis tuginevad läbi analüüsitud vajadustele ja eesmärkidele.

Vald peab olema oma ametnikega inimeste jaoks olemas ja toeks, olgu see siis hariduse, ettevõtluse tugevama toetamise ja nn „halduri“ rolli täitmise või kasvõi turvalisuse ja sotsiaalpoliitika kujundamises. Lõpuks on ikkagi soov, et meie koduses ja vabas keskkonnas, kus kõik mõistavad toimivaid protsesse ja tehtud otsuseid, oleks tagatud parim toimetulek, et meil oleks oma kodus hea olla- seda nii kodanikel kui ka ettevõtjatel. Turvaline ja korras Valga vald arvestab iga oma inimese vajadustega, kuid peab alati hoidma silma peal ka sellel, et ei jäädaks Eestisiseses konkurentsis kellestki maha ning Valgast ei räägitaks kui perifeeriast. 

Toetage Valga 2.1 valimisliitu hääletades meie nimekirjas kandideerivate inimeste poolt ning lubame panustada Valga valla heaks just selliselt nagu igaüks oma kodukanti peaks panustama. Valga valda juhtides ja suunates keskendume oma programmis ning raamdokumentides sisalduvatele eesmärkidele ja väärtustele.

MEIE VÄÄRTUSED

Turvaline kogukond

Kogukond, kus inimesed saavad elada, töötada ja mängida ilma hirmu ning vigastuste ohuta. See on koht, mis on turvaline ja atraktiivne elamiseks ja külastamiseks.

Korras ja hoitud elukeskkond

Hea elukvaliteedi tagamiseks oluline tingimus. Võimaldab inimestel oma igapäevaelu parimal viisil juhtida ja täita oma põhivajadusi: elamist, teenuste kasutamist, töötamist, puhkust, ja ka privaatsust. Tagab ka atraktiivsuse ja hubase tunde.

Läbipaistev ja olemasolev vald

Valga vald peab töötama nii, et tagatud oleks tulemused, mis vastavad inimeste vajadustele, kasutades samal ajal valla ressursse parimal viisil. Vallavalitsuse tegevus peab põhinema läbipaistvusel, terviklikkusel, vastutusel ja kaasamisel ning kõik isikud peavad olema võimelised tegevusi mõistma ja vajalikku informatsiooni leidma.

Hea ettevõtluskeskkond

Sotsiaalse ja majandusliku arengu edendamiseks tuleb omavalitsusel toetada, koordineerida ja suunata ettevõtluse arendamist. Omavalitsused vastutavad erinevate huvigruppide kaasamise ja poliitikate loomise eest ning peavad panustama ettevõtluse toetamisse ja tekkesse ning tõrgeteta toimimisse.

Mõtestatud haridus- ja noortepoliitika

Haridus ja noortepoliitika peavad toimima ühiselt ja tervikuna ning seeläbi tagama noorsootöö, sotsiaal-, tööhõive-, tervise-, kultuuri-, ettevõtlus- ning majanduspoliitika parima koostoime. Läbi mõtestatud haridus- ja noortepoliitika on tagatud piirkonna elujõulisus ning teiste valdkondade edukas toimimine.