Valga vallas registreeriti Valga 2.1 valimisliit

25. augustil 2021 registreeriti Valga valla valimiskomisjoni poolt 17. oktoobril 2021 toimuvateks  Valga  Vallavolikogu valimisteks Valga 2.1 valimisliit, mille esinumbriks ja vallavanema kandidaadiks on kogenud omavalitsusjuht Monika Rogenbaum.

Valga 2.1 nimi kannab sõnumit tuua uus juhtimisviis, ühendada linna- ja maakogukonnad, kahes riigis asuvat ühist linna ja alustada sellega juba 2021. aastal.

Valga 2.1 valimisliit on erakondadeülene kodanikeühendus, mis tahab muuta Valga valla elu ja juhtimise selliseks, et siin oleks päriselt hea elada ja töötada. Vallas on palju võimalusi ning hea kasvulava, millelt liikuda kaasava ja kõikehõlmava juhtimise poole. Meil on targad ja kodukanti armastavad inimesed, kes soovivad oma mõtteid ja plaane realiseerida parimal viisil.  

Meie liikmeteks on näiteks meditsiinitöötajad Jelena Jallai ja Jaanika Põder, politseinik Marek Käis, pikaaegne Valga Päästeameti juht Alar Roop, muuseumi hing Marju Rebane, ohvriabitöötaja Sirje Sillamägi-Tamm, asevallavanem Meeli Tuubel, volikogu liikmed Vladimir Baranov ja Teresa Sale kui ka noorsportlane Karl Kristjan Kajak, riigiteaduste taustaga Cristo Kahro ning kogukonnaliikumise spetsialist Rasmus Onkel jpt.

Valimisliidu asutajaliikmete, Andres Illaku, Viljar Schmidti ja Kaupo Kutsari sõnul on aeg liikuda eemale parteipõhisest juhtimisest, mis on toonud poliitilist mehitamist, oskamatust ja enesekesksust ning asjatut üksteise mustamist. Meil on vajalik asjatundlik juhtimine ja kaasatus, et viia seda piirkonda, mis on hetkel osadeks jagatud, ideeliselt ja ühtselt edasi. Suur osa inimesi on valmis oma valikutes toetama ühtsust ja teotahtelist ning teadmispõhist eesmärki nähes, et koostöös on võimalik saavutada parim tulemus.

Vald koosneb mitmest piirkonnast, mis on majanduslikult ja rahvastiku poolest erinevad ning mille ühendamine ja koostoimimine ei saa toimuda vanast juhtimiskultuurist lähtuvalt.  Valga vallale on vajalik keskne sõnum, mis ei tõsta üht poolt teisest kõrgemaks. Keskendume tasakaalule, ühtsusele ja asjatundlikkusele.

Meie tugevuseks ongi just see, et suudame tuua tasakaalu sellesse mitte-toimivasse koosseisu. Parteiüleselt on võimalik saavutada olukord, kus vald on arenemisvõimeline ning seda ka tegelikult teeb. Oma koosseisult oleme mitmekesised, hõlmates erinevate kogemustega inimesi, kes suudavad hästi vaadata üldpilti ning tunnevad erinevaid piirkondi ja valdkondi, milles võib parteilisel süsteemil raskusi tekkida.

Ootame alati Valga 2.1 meeskonnaga liituma aktiivseid ja ühiseid põhimõtteid jagavaid inimesi!

Mõtete ja küsimuste korral on ühendust võimalik võtta kirjutades e-posti aadressil valimisliit@valga21.ee või helistades numbrile +372 518 2380.

Share on facebook
Facebook